บริษัท โตโย แมชชินเนอรี่ (ที) จำกัด
จำหน่ายอะไหล่และเครื่องจักรรวมถึงให้บริการหลังการขายสำหรับเครื่องฉีดพลาสติก และเครื่องฉีดอะลูมิเนียม
บริษัท โตโย แมชชินเนอรี่ (ที) จำกัด
จำหน่ายอะไหล่และเครื่องจักรรวมถึงให้บริการหลังการขายสำหรับเครื่องฉีดพลาสติก และเครื่องฉีดอะลูมิเนียม
บริษัท โตโย แมชชินเนอรี่ (ที) จำกัด
จำหน่ายอะไหล่และเครื่องจักรรวมถึงให้บริการหลังการขายสำหรับเครื่องฉีดพลาสติก และเครื่องฉีดอะลูมิเนียม
บริษัท โตโย แมชชินเนอรี่ (ที) จำกัด
จำหน่ายอะไหล่และเครื่องจักรรวมถึงให้บริการหลังการขายสำหรับเครื่องฉีดพลาสติก และเครื่องฉีดอะลูมิเนียม
บริษัท โตโย แมชชินเนอรี่ (ที) จำกัด
จำหน่ายอะไหล่และเครื่องจักรรวมถึงให้บริการหลังการขายสำหรับเครื่องฉีดพลาสติก และเครื่องฉีดอะลูมิเนียม
บริษัท โตโย แมชชินเนอรี่ (ที) จำกัด
จำหน่ายอะไหล่และเครื่องจักรรวมถึงให้บริการหลังการขายสำหรับเครื่องฉีดพลาสติก และเครื่องฉีดอะลูมิเนียม
img

สินค้าที่จัดจำหน่าย

สินค้าที่จัดจำหน่าย


สินค้า และบริการอื่นๆ

ติดต่อเรา

บริษัท โตโย แมชชินเนอรี่ ที จำกัด
662/17 ถ. พระรามที่ 3 แขวง บางโพงพาง เขต ยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120
Mr.Daisuke Wakita (ไดสุเกะ วาคิตะ)
Mr.Hiroki Shinoda (ฮิโรกิ ชิโนดะ)
Mr. Tatsuki Shinohara

Plastic Injection
คุณ นพดล ละอองดี อีเมล์: p-engineer2@toyo-mmt.com
โทรศัพท์: +66-2358-0101 แฟ็กซ์. +66-2358-0106
มือถือ: +66-81-173-9106 มือถือ: +66-81-867-8163

Die Casting
คุณ นพรัตน์ จุ้ยสะวะ อีเมลล์ : d-engineer@toyo-mmt.com มือถือ: +66-81-867-8053 โทรศัพท์: +66-2358-0101 แฟ็กซ์: +66-2358-0106
ฝ่ายขายและบริการ: +66-81-867-8163
ฝ่ายเทคนิคและบริการ: +66-81-173-9106

brand

จำหน่ายอะไหล่และเครื่องจักรรวมถึงให้บริการหลังการขายสำหรับเครื่องฉีดพลาสติก และเครื่องฉีดอะลูมิเนียม

ที่อยู่

บริษัท โตโย แมชชินเนอรี่ (ที) จำกัด

662/17 ถ. พระรามที่ 3 แขวง บางโพงพาง เขต ยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120
Mr.Daisuke Wakita (ไดสุเกะ วาคิตะ)
Mr.Hiroki Shinoda (ฮิโรกิ ชิโนดะ)
Mr. Tatsuki Shinohara

Plastic Injection

คุณ นพดล ละอองดี อีเมล์: p-engineer2@toyo-mmt.com มือถือ: +66-81-867-8163

Die Casting

คุณ นพรัตน์ จุ้ยสะวะ อีเมลล์ : d-engineer@toyo-mmt.com มือถือ: +66-81-867-8053
โทรศัพท์: +66-2358-0101 แฟ็กซ์: +66-2358-0106

ฝ่ายขายและบริการ: +66-81-867-8163 ฝ่ายเทคนิคและบริการ: +66-81-173-9106